کارهای ما

مهندسی و مهرازی

پایاهور کارهای نوآورانه و بهینه مهندسی را با هدف زدودن نیازهای خریداران در تراز بودجه شان فراهم می کند.

روشهای انجام پروژه

با به کارگیری روشهای پیمانکاری فراگیر تا طرح و ساخت و پیمان مدیریت، پایاهور آماده انجام کار است.

ساخت

ما کارهای ساخت و ساز خود را به گونه ای سازمان می دهیم که خواسته های ویژه خریدارانمان را برآورده کند.

Project Management

Achieving project goals and objectives within project constraints. This is what we fulfill successfully.

توانمندیها

پروژه ها

Arash Commercial Twin Towers

برج بازرگانی و دیوانی آرش

برج های 47000 متر چارینه ای با 27 اشکوب در قزوین

Read More
Mehregan II

کاشانگان مهرگان 2

کاشانگان 11500 متر چارینه ای دربرگیرنده 176 کاشانه در 11 بلوک 4 اشکوبه در بندرعباس

Read More
Mehregan III

کاشانگان مهرگان 3

کاشانگان 25000 متر چارینه ای دربرگیرنده 220 کاشانه در 2 بلوک 12 اشکوبه در بندرعباس

Read More
Qmars Project

کاشانگان کیومرس

کاشانگان 35375 متر چارینه ای دربرگیرنده 300 کاشانه در 2 بلوک 18 اشکوبه در قزوین

Read More
Mehregan Park & Green Belt

بوستان و نوار سبز مهرگان

بوستان و گستره سبز 30000 متر چارینه ای مهرگان در بندرعباس

Read More
MEHREGAN School Complex

دبستان و راهنمایی مهرگان

آموزشگاه 2520 متر چارینه ای دربرگیرنده 3 اشکوب، 16 کلاس و 2 تالار، آزمایشگاه، کتابخانه و کارگاه در بندرعباس

Read More
PIROOZAN Residential Complex

کاشانگان پیروزان

کاشانگان پیروزان 816 کاشانه در 6 بلوک 20 اشکوبه، 48 فروشگاه، 6 تالار همایش و 6 مهد کودک

Read More
Goharan Residential Complex

کاشانگان گوهران

کاشانگان 588600 متر چارینه ای دربرگیرنده 4891 کاشانه در 54 بلوک 15 اشکوبه در کرمانشاه

Read More
Goharan Public Park

بوستان همگانی گوهران

یک بوستان همگانی پیشرفته در کرمانشاه

Read More
Apadana

آپادانا

کاشانگان 13472 متر چارینه ای دربرگیرنده 126 کاشانه در 2 بلوک 12 و 13 اشکوبه در قزوین

Read More
Goharan Sport Complex I, II

باشگاه ورزشی گوهران

ورزشگاهی نمایشگر جلوه ای از هنر با آخرین شگردهای روز

Read More
Goharan Office Building

ساختمان دیوانی گوهران

ساختمان دیوانی گوهران بر فراز تپه های پردیس کرمانشاه با آخرین تکنولوژی ساخت..

Read More
Karmania

کاشانگان کارمانیا

کاشانگان 131387 متر چارینه ای دربرگیرنده 275 کاشانه در 51 بلوک 7 تا 10 اشکوبه در کرمان

Read More
Mehregan I Project

کاشانگان مهرگان 1

کاشانگان 23000 متر چارینه ای دربرگیرنده 288 کاشانه در 18 بلوک 4 اشکوبه در بندرعباس

Read More
Hana

کاشانگان هانا

کاشانگان 121276 متر چارینه ای با 672 کاشانه زندگی، 13 بلوک، 90 کاشانه بازرگانی، 390 کاشانه اداری در کردستان عراق

Read More
Aftab I

آفتاب 1

کاشانگان 13510 متر چارینه ای با 229 کاشانه در 1 بلوک 13 اشکوبه در کیش

Read More
Aftab III

آفتاب III

کاشانگان 27886 متر چارینه ای با 283 کاشانه در 1 بلوک 27 اشکوبه در کیش

Read More
Baharestan

بهارستان

کاشانگان 99137 متر چارینه ای با 756 کاشانه در 14 بلوک 10 اشکوبه در ورامین

Read More
Mehr Residential Complex

کاشانگان مهر

کاشانگانی با مهندسی و طراحی کم مانند برای داشتن زندگی به روز

Read More
Marjan

مرجان

یک برج 1093 متر چارینه ای با 136 کاشانه در 1 بلوک 17 اشکوبه در کیش

Read More
Goharan Hyper Market

فروشگاه بزرگ گوهران

بزرگترین کانون خرید در کرمانشاه

Read More
Kurdistan Iraq

کردستان – عراق

کاشانگان 1120 متر چارینه ای دربرگیرنده 6 کاشانه در 1 بلوک 4 اشکوبه در کردستان عراق

Read More
Zaroon Residential Complex

کاشانگان زارون

کاشانگان 120000 متر چارینه ای دربرگیرنده 1340 کاشانه در 10 بلوک 18 اشکوبه در بندرعباس

Read More
Roodehen Residential Complex

کاشانگان رودهن

کاشانگان 58000 متر چارینه ای دربرگیرنده 624 کاشانه در 13 بلوک 5 اشکوبه در رودهن

Read More
Jamshid Residential Complex

کاشانگان جمشید

کاشانگان 54162 متر چارینه ای دربرگیرنده 240 کاشانه در 2 بلوک 17 اشکوبه در قزوین

Read More
Hoorakhsh

کاشانگان هورخش

کاشانگان 100000 متر چارینه ای دربرگیرنده 1008 کاشانه در 12 بلوک 17 اشکوبه در کرج

Read More
Sepehr Residential Complex

کاشانگان سپهر

کاشانگانی با طراحی و مهرازی نوین

Read More
Parnian Residential Complex

کاشانگان پرنیان

طرحی آرمانی برای شهرنشینی امروزی

Read More
Parvan Residential Complex

کاشانگان پروان

کاشانگان 14500 متر چارینه ای دربرگیرنده 120 کاشانه در 2 بلوک 14 اشکوبه درکرمانشاه

Read More
Dolat Abad Residential Complex

کاشانگان دولت آباد

کاشانگان 28000 متر چارینه ای دربرگیرنده 2124 کاشانه در 66 بلوک7 اشکوبه درکرمانشاه

Read More
Vivara Hotel

هتل ویوارا

هتل 27000 متر چارینه ای دربرگیرنده 368 کاشانه در 1 بلوک 33 اشکوبه در بابلسر

Read More

پروژه های مهندسی و مهرازی

کاشانگان هانا کاشانگان 121276 متر چارینه ای با 672 کاشانه زندگی، 13 بلوک، 90 کاشانه بازرگانی، 390 کاشانه اداری در کردستان عراق بیشتر بخوانید > آفتاب I کاشانگان 13510 متر چارینه ای با 229 کاشانه در 1 بلوک 13 اشکوبه در کیش بیشتر بخوانید > آفتاب III کاشانگان 27886 متر چارینه ای با 283 کاشانه

Read More

پروژه های ساخت

کاشانگان مهرگان 1 کاشانگان 23000 متر چارینه ای دربرگیرنده 288 کاشانه در 18 بلوک 4 اشکوبه در بندرعباس بیشتر بخوانید > کاشانگان مهرگان 2 کاشانگان 11500 متر چارینه ای دربرگیرنده 176 کاشانه در 11 بلوک 4 اشکوبه در بندرعباس  بیشتر بخوانید > کاشانگان مهرگان 3 کاشانگان 25000 متر چارینه ای دربرگیرنده 220 کاشانه در 2 بلوک 12 اشکوبه در بندرعباس  بیشتر بخوانید > کاشانگان کیومرس کاشانگان 35375 متر چارینه ای دربرگیرنده 300 کاشانه در 2 بلوک 18 اشکوبه در قزوین بیشتر

Read More