دبستان و راهنمایی مهرگان

MEHREGAN School Complex

دبستان و راهنمایی مهرگان

آموزشگاه 2520 متر چارینه ای دربرگیرنده 3 اشکوب، 16 کلاس و 2 تالار، آزمایشگاه، کتابخانه و کارگاه در بندرعباس