مهندسی و مهرازی

مهندسی و مهرازی

کارهای مهندسی و مهرازی

پایاهور کارهای (خدمات) نوآورانه و بهینه مهندسی را با هدف پاسخگویی به نیازهای کارفرمایان در تراز بودجه شان فراهم می کند. هر کدام از این کارها از سوی یک گروه چیره دست و پاسخگو که دارای کارآزمودگی فراوانی در گستره دانش کاری خود هستند راهبری می شود.

هدف ما پدید آوری طرحهای ایمن، بهره ورانه و اقتصادی از گام طراحی دریافتی (مفهومی) تا طراحی خرد و ساخت است. در همه گامها ما با گروه فنی کارفرما همکاری بسیار نزدیکی داریم تا به راهکارهایی درخور برای مدیریت و پیاده سازی پروژه دست یابیم و در پی آن از رسیدن به کامیابی در کار دل آسوده شویم.

امکان سنجی

پایاهور سررشته و کارآزمودگی بایسته ی انجام پژوهشهای امکان سنجی را برای کمک به خریداران در آگاهی یافتن از شدنی بودن انجامی و هزینه ای پروژه های پیشنهادی دارا است و در این راستا کارهای زیر را انجام می دهد:

 • واکاوی اقتصادی و هزینه ای
 • ارزیابیهای فرآیندی
 • شناسایی و بازکاوی پروژه
 • بررسی کارگاه
 • همانند سازی فرآیندی

طراحی و مهندسی

کارکنان پایاهور آروین سالها کار طراحی و مهندسی و انجام چندین پروژه را با خود دارند. گروه کاری ما خود را به رونمودن راهکارهای طراحی و مهندسی پرشتاب، کم هزینه و با چونی بالا برای دستیابی به خشنودی خریداران پایبند می داند. این راهکارها بازه گسترده ای را که در زیر می آید در بر می گیرد:

کارهای مهرازی و طراحی

بخش مهرازی و طراحی پایاهور نوینترین نرم افزار و سخت افزارها را برای رسیدن به دستاوردهای درخور بودجه مند و زمانبندی شده به کار می گیرد. ما توانایی برآوردن هر گونه خواسته ویژه خریداران خود دربردارنده باره های زیر را داریم:

 • طراحی مهرازی گونه های گوناگون ساختمانهای باشنده دار (مسکونی)، بازرگانی، صنعتی و دیگر
 • طراحی شهری، بررسی، برنامه ریزی و گیتاشناسی
 • طراحی درونی
 • مهرازی پیرامونه
 • مهندسی باشنده (مقیم)
 • مدیریت سندهای پیمان
 • واکاوی گزینه های طراحی
 • مدیریت سندهای مناقصه
 • برآورد و واکاوی مناقصه
 • شناسایی ویژگیهای ساخت
 • واکاوی داوشها (ادعاها)
 • همیاری در برابری حساب، آغاز به کار و راه اندازی پروژه
 • دریافت پروانه
 • بازنگری طراحی و مهار سندها

کارهای مهندسی سازه و راه

کارهای مهندسی سازه و راه شرکت پایاهور دربرگیرنده باره های زیر است:

 • طراحی شالوده و دیوارهای جدا کننده
 • طراحی سازه های بتن آرمه و فولادی
 • طراحی مهاربندی پی کنی
 • طراحی سازه های ویژه
 • طراحی سازه های ساختمانی
 • طراحی سازه پل
 • طراحی راههای دسترسی و پارکینهای روباز
 • شیب بندی و طراحی کارگاه
 • هیدرولیکها
 • طراحی سیل بند
 • ارایه راههای جلوگیری از فرسایش

کارهای مهندسی برق و مکانیک

کارهای مهندسی برق و مکانیک (تاسیسات) شرکت پایاهور دربرگیرنده باره های زیر است:

 • برنامه ریزی و چیدمان
 • اندازه گذاری
 • چیدمان ابزارها
 • طراحی لوله گذاری
 • طراحی بهره برداری از گستره (فضا)

کارهای مهندسی خاک و آزمایشگاه


کارهای مهندسی خاک و آزمایش شرکت پایاهور دربرگیرنده باره های زیر است:

 • بررسی های خاک
 • بررسی های زمین شناسی
 • بررسی های لرزه شناسی
 • بررسیهای گزند (ریسک) شناسی کارگاه
 • آزمایش خاک و بتن
 • فراهم آوری طرح همامیزی

کارهای نقشه برداری و GIS

کارهای نقشه برداری شرکت پایاهور دربرگیرنده باره های زیر است:

 • نقشه برداری
 • نقطه یابی زمین با کمک GPS
 • اندازه گیری از روی رخشهای هوایی
 • فراهم آوری DSM ، DTM و DEM

<کارهای مهندسی ويژه

پایاهور دانش و چیره دستی انجام کارهای مهندسی ویژه زیر را برای بهبود بهره وری فرآیندها دارد:

 • گسترش فن آوریهای نوین
 • بهینه سازی افزارمندی کارگاه
 • همانند سازی و نمونه سازی سه سویه (3D)