ساخت

ساخت

کاشانگان مهرگان 1

کاشانگان 23000 متر چارینه ای دربرگیرنده 288 کاشانه در 18 بلوک 4 اشکوبه در بندرعباس

بیشتر بخوانید >


کاشانگان مهرگان 2

کاشانگان 11500 متر چارینه ای دربرگیرنده 176 کاشانه در 11 بلوک اشکوبه در بندرعباس 

بیشتر بخوانید >کاشانگان مهرگان 3

کاشانگان 25000 متر چارینه ای دربرگیرنده 220 کاشانه در بلوک 12 اشکوبه در بندرعباس 

بیشتر بخوانید >


کاشانگان کیومرس

کاشانگان 35375 متر چارینه ای دربرگیرنده 300 کاشانه در بلوک 18 اشکوبه در قزوین

بیشتر بخوانید >


بوستان و نوار سبز مهرگان

بوستان و گستره سبز 30000 متر چارینه ای مهرگان در بندرعباس 

بیشتر بخوانید >


دبستان و راهنمایی مهرگان

آموزشگاه 2520 متر چارینه ای دربرگیرنده اشکوب، 16 کلاس و 2 تالار، آزمایشگاه، کتابخانه و کارگاه در بندرعباس 

بیشتر بخوانید >


کاشانگان پیروزان

816 کاشانه در 6 بلوک 20 اشکوبه، 48 فروشگاه، 6 تالار همایش و 6 مهد کودک 
 

بیشتر بخوانید >


کاشانگان گوهران

کاشانگان 588600 متر چارینه ای دربرگیرنده 4891 کاشانه در 54 بلوک 15 اشکوبه در کرمانشاه

بیشتر بخوانید >


بوستان همگانی گوهران

یک بوستان همگانی پیشرفته در کرمانشاه

بیشتر بخوانید >


آپادانا

کاشانگان 13472 متر چارینه ای دربرگیرنده 126 کاشانه در 2 بلوک 12 و 13 اشکوبه در قزوین

بیشتر بخوانید >


باشگاه ورزشی گوهران

ورزشگاهی نمایشگر جلوه ای از هنر با آخرین شگردهای روز

بیشتر بخوانید >


ساختمان دیوانی گوهران

ساختمان دیوانی گوهران بر فراز تپه های پردیس کرمانشاه با آخرین تکنولوژی ساخت.. 

بیشتر بخوانید >


فروشگاه بزرگ گوهران

بزرگترین کانون خرید در کرمانشاه

بیشتر بخوانید >


کاشانگان کارمانیا

کاشانگان 131387 متر چارینه ای دربرگیرنده 275 کاشانه در 51 بلوک 7 تا 10 اشکوبه در کرمان

بیشتر بخوانید >


برج بازرگانی و دیوانی آرش

برج های 47000 متر چارینه ای با 27 اشکوب در قزوین

بیشتر بخوانید >