پیشینه

پیشینه

شرکت پایاهور (سهامی خاص) در سال 1378، با هدف جایگزینی و بهبود روش دیرینه (سنتی) انبوه سازی ساختمان با یک سامانه نوین و بی همتای ساختمان سازی، به دست مهندس پرویز شاهچراغی بنیان گذاری شد. پایاهور به تندی و پس از پایان نخستین پروژه خود، به شوه چونی برتر در کار، درستکاری، شایستگی و پایبندی، آوازه فراوانی به دست آورد و همین مایه ای شد تا وزارت مسکن و شهرسازی با دادن تنديس سربلندي در سال 1384 توانمندیهای این شرکت را ارج نهد. از آن سال پایاهور به کامیابی ها و پیروزیهای فراوانی دست یافته و خود را به نام یکی از شرکتهاي برتر در بازار ساختمان سازی و شهرسازی ایران شناسانده است. امروز، پایاهور نه تنها شرکتی شناخته شده در مهندسی، ساخت و مدیریت پروژه در ایران می باشد بلکه توانسته است بخشی چشمگیر از بازار کشورهای رو به پیشرفت را از آن خود سازد.

رویدادها

>> بازدید وزیر مسکن و شهرسازی، جناب مهندس نیکزاد و استاندار کرمانشاه، جناب مهندس هاشمی از پیشرفت پروژه کاشانگان گوهران در آذرماه سال 1389

>>بازدید وزیر مسکن و شهرسازی ، جناب مهندس نیکزاد و استاندار کرمانشاه ، جناب مهندس هاشمی از پروژه کاشانگان گوهران در استان کرمانشاه

در اسفند ماه سال 1388 جناب مهندس نیکزاد و جناب مهندس هاشمی به همراه دستیاران و مشاوران وزارت مسکن و هییت همراه از پروژه 5000 کاشانه گوهران در استان کرمانشاه دیدار کردند.

>> بازدید فرمانده گرامی نیروی زمینی ارتش ، جناب امیر سرتیپ پوردستان از پروژه کاشانگان گوهران کرمانشاه

در سال 1388 جناب امیر سرتیپ پوردستان و دستیار گرامی مهندسی نیرو و همچنین فرمانده های برتر غرب نزاجا به همراه مدیر عامل شرکت پایاهور از یورد پروژه 5000 کاشانه گوهران دیدار کردند.


>> بازدید وزیران مسکن و شهرسازی از کارگاه کاشانگان مهرگان 3

در سال 1383 جناب مهندس عبدالعلی زاده همراه با دستیاران، استاندار هرمزگان و برخی دیگر از مدیران استان از پروژه کاشانگان مهرگان 3 بازدید کردند. در این بازدید مدیر عامل شرکت پایاهور درباره سامانه ساخت ویژه این شرکت با جناب وزیر و گروه همراه گفتگو کردند. همچنین در سال 1385 جناب مهندس سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی از پروژه کاشانگان مهرگان 3 بازدید کردند.


>>بازدید وزیر مسکن و شهرسازی از کارگاه پروژه بازاری – ديوانی آرش

در سال 1385 جناب مهندس سعیدی کیا همراه با دستیاران خود و برخی از مدیران استان قزوین از پروژه یاد شده دیدار کردند. در این دیدار ویژگیهای طرح و ساخت پروژه در گفتگو با مدیرعامل شرکت پایاهور بررسی شد.


>>بازدید وزیر تعاون از روند ساخت پروژه کاشانگان کیومرس

درسال 1385 جناب ناظمی از روند ساخت پروژه کاشانگان کیومرس قزوین بازدید کردند.