چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت

بیانیه ماموریت سازمان


شرکت پایاهور، یکی از خوشنام ترین شرکتهای طرح و ساخت پروژه هاي بزرگ ساختمانی در ایران، ماموریت خود را چنین می داند:

  • انجام مهندسی و ساخت با بهره گیری از ابزار و فن آوریهای صنعتی سازی روز
  • گسترش نوآوری و آفرینندگی در سازمان
  • ارج نهادن به درست کاری، پاسخگويي و وفاداری کارکنان همراه با پرورش نیروی کاری چیره دست و توانا
  • سود آوری برای سرمایه گذاران، پیمانکاران، فروشندگان، سازندگان و دیگر همکاران خود
  • افزایش بهره وری و پویایی
  • برپا کردن پیوندی ماندگار با کارفرمایان و خریداران از راه ارایه برترین كارها و فرآورده ها
  • پایبندی به انجام بهبود پیوسته در فرآیندهای سازمان

بیانیه چشم انداز سازمان

ما می کوشیم سرآمدترین پیمانکار مهندسی و ساخت پروژه های عمرانی و انبوه سازی ساختمان به روش صنعتی در ایران شویم و با بهره گیری از آروین، دانش، نوآوری و بکارگیری کارکنان شایسته، نام پیشروترین را در بازار ساخت و ساز کشورهای رو به پیشرفت، ازآن خود سازیم.