گواهينامه ها و دستاوردها

گواهينامه ها و دستاوردها

پایاهور توانسته است به پشتوانه تلاش فراوان در آبادانی این سرزمین دستاوردها، گواهی ها و پاداش های زیادی بدست آورد، مانند:

<p “>”تندیس سربلندی انبوه ساز برتر کشور در سال 1384 از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ایران”
دست آورد های پایاهور

افزون بر این پایاهور گواهی های شایستگی پیشه ای و پیمانکاری زیر را از “سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران” دریافت کرده است:

  • شایستگی پیشه ای رده یک پیمانکاری و رده سه تاسیسات

 

  شایستگی پیشه ای رده دو طرح و ساخت

در دوران پربار کاری خود، پایاهور همچنین توانسته است ستایش و پاداشهای فراوانی را برای کارهای ارزنده اش در صنعت ساختمان از آن خود سازد:

 • تاییدیه فنی مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، وزارت راه و شهرسازی برای سامانه ساخت پایاهور
 • گواهی نامه فنی مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، وزارت راه و شهرسازی برای سامانه ساخت پایاهور
 • گواهی نامه سامانه مدیریت چونی ISO 9001:2008
 • گواهی ثبت اختراع آسمانه دال دوگانه بتن آرمه
 • گواهی ثبت اختراع سامانه ساخت پایاهور:
 • سپاس نامه وزارت مسکن و شهرسازی
 • سپاس نامه انجمن بتن ایران
 • هموندی در انجمن صادر كنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
 • سپاس نامه بتاجا
 • هموندی در انجمن شركتهای ساختمانی
 • هموندی در انجمن انبوه سازان ایران

برو به تالار گواهینامه ها