توانمندیها

صنعتی سازی

صنعتی سازی ساختمان روشی است که در آن بخشهای سازه در یک روش مهار شده و با کمترین کار کارگاهی، فرآوری (در کارگاه یا بیرون از کارگاه)، جابجا، برپا و در سازه سوار می شوند.

پایاهور چند کاره ترین و سازوارترین روشهای صنعتی سازی نوین را در پروژه های ساختمانی خود به کار می گیرد. ما از اینکه یکی از برترین شرکتهای صنعتی ساز در کشور هستیم، به خود می بالیم.

ساختمانهای صنعتی ساز پایاهور نه تنها کاربردی و با دوام هستند، بلکه از دید نما نیز بسیار گیرا هستند. کمابیش هر گونه سازه ای، از ساده ترین و آسانترین تا پیچیده ترین طرحهای مهرازی، را می توان با روشهای صنعتی سازی پایاهور ساخت.

به شوند به کارگیری سامانه صنعتی سازی ساختمان، ما از دیدگاه بهای پایانی توانایی چالش بالایی داریم و به سادگی می توانیم از بهای ساختمان سازی به روش ساده (سنتی) پیشی گیریم. راهکارهای صنعتی سازی ما از دید تندی نیز بسیار پیشرو بوده و از این روی کاهش چشمگیری را در زمان انجام پروژه پدید می آورند. افزون بر سامانه ساخت پایاهور که یک روش صنعتی سازی یکتا در بازار ساخت می باشد، برخی از دیگر روشهای صنعتی سازی ویژه ما به گزار زیر می باشند:

 • سامانه های قالب بندی تونلی و دیگر روشهای قالب پیمون دار
 • سامانه میز پرنده
 • سامانه های LSF و پنلهای 3D
 • ساختمانها با در و پنجره های UPVC
 • سامانه سازه بتنی با دیوراهای برشی و ستونهای پیش ساخت
 • سامانه دال مجوف

کارکردگرایی، سیما و هزینه کم ساخت و نگهداری، شماری از برتریهای برجسته سامانه های صنعتی سازی ساختمان ما هستند.

برتریهای سامانه های صنعتی سازی پایاهور:

 • نرمش پذیری طراحی
 • تندی در ساخت
 • چونی برتر کار
 • ایمنی در کارگاه
 • توان بهره گیری از کارگران کارناآزموده و نیمه آزموده

بهره های سامانه های صنعتی سازی پایاهور:

 • سود آوری همزمان با انجام پروژه
 • برگشت سرمایه تندتر
 • هزینه پایین نگهداری
 • هزینه پایینتر افزارمندی کارگاه

قالب و افزار

قالبهای بتن

از توانمندیها و برتریهای ویژه شرکت پایاهور دارا بودن هزاران متر چارینه قالبهای گوناگون و با کاربریهای فراوان برای ساخت گونه های گسترده سازه بتنی با تندی و چونی بالا می باشد.

قالب پرنده

سامانه قالب فلزی پرنده كاراترين سامانه ميزی پيمون دار برای ساخت آسمانه های بتنی و برترين سامانه برای كاربرد در برجها و سازه های بتنی با آسمانه های پی در پی است كه در كشورهای گوناگون به نام يك روش آزموده شده و گواهی شده، بكار گرفته می شود. ساختار سامانه قالب پرنده بر پايه كاهش زمان ساخت سازه و ‌كاهش هزينه نيروی كار پايه گذاری شده است که فراهم کننده آماج زیر است:

 • استواری و کاربری بهینه قالب
 • کاهش سنگینی
 • توانایی هماهنگی با پهنه و مهرازی گوناگون
 • ترابری و انبارش آسان

قالب پیمون دار

هماهنگ با ابزارهای پیشرفته كه در بتن ریزی امروزین بكار می رود ، سامانه ساخت پایاهور كوشش کرده است بهینه ترین شیوه و ابزار قالب بندی را بكار گیرد تا هم بر تندی كار بیافزاید و هم هزینه ساخت را كاهش دهد. بهره گیری از قالب های پیمون دار در راستای این آماج بوده است. قالب های پیمون دار سه گونه سبك، نیمه سنگین و سنگین هستند كه بر پایه شیوه و شمار كاربرد در ساخت دیوارهای بتنی بكار گرفته میشود.


قالبهای سبك به آسانی با كارگر جابجا میشود و قالبهای نیمه سنگین و ســـنگین را كه یكپارچه و بزرگ هستند با سنگین كش یا بالابر برجــــی می توان جابجا كرد و از این رو هزینه های مزد قالب بندی كاهش را داد. پایداری فراوان قالبها در برابر فشار آب ایستای (Hydrostatic) بتن، درازای زمان بتن ریزی و هزینه آنرا كاهش می دهد. همچنین رویه پایانی بتن به شَوَهِ یكپارچگی قالبها بسیار هموار بوده و نیاز به اندود كاری ندارد.


قالبهای آلومینیومی

با نگرش به نرمش پذیری سامانه پایاهور در همراهی با فن آوریهای های نو و بکارگیری ساختمایه های تازه، این شرکت از قالبهای ساخته شده بدست شرکتهای قالبساز برتر بیگانه همچون Peri و Meva نیز در سامانه خود بهره می برد.

 • قالبهای Meva و Peri
 • این قالبها از قاب آلومینیومی با روکش پلاستیکی آلکوز ( در نمونه Meva) و روکش Plywood ( در نمونه Peri) و در گونه های دیواری و سقفی با اندازه استاندارد ساخته شده و بسیار سبک می باشند.

  جک های نگهدارنده سامانه های سقفی این قالبها به گونه ای طراحی شده اند که توانایی دکفراژ قالبها بدون برداشتن جکها امکان پذیر بوده و بدین روش زمان ماندگاری قالب برای به دست آوردن پایداری بتن به کمتر از 48 سایک کاهش می یابد.

  با نگرش به وزن کم قالبها و داشتن ابزار و پیونده های درخور تندی بازکردن و بستن قالبها افزایش چشمگیری در سنجش با به کار گیری قالبهای مدولار دیرینه پیدا کرده و از سویی نیاز به ماشین افزار باربری بسیار کمتر از قالبهای پانل بزرگ فولادی است.
  همچنین چونی بالای رویه و چفت و بست درخور، مایه شده رویه بتن بدست آمده از این گونه قالب هموار و دلپذیر باشد.

  توانش Drop head در جکها امکان برداشتنن قالبها را بدون برداشتن جکها و زیر بار رفتن بتن فراهم نموده است. به این روش قالبها پس از زمانی کمتر از 48 سایک به چرخه کاربری باز می گردند و جکها تا رسیدن بتن به پایداری بایسته در جای خود می مانند و بار آسمانه را می برند.

  نهادن آسانتر با نیروی انسانی کمتر و توانایی باربری و جاگذاری دستی بدون نیاز به بالابر


  دستگاهها و ماشینها

  یک پروژه هر اندازه بزرگ یا کوچک که باشد ما همه ی ماشینهای سنگین مورد نیاز برای انجام کار به گونه ای تند و ایمن را داریم. ماشین افزارهای سنگین ساختمانی ما پشتوانه ای برای بردوش گرفتن هر پروژه ای با هر پیچیدگی و اندازه هستند.

   


  ساخت

  پایاهور بر این آگاه است که هر پروژه ساختمان سازی یکتاست؛ از اینرو، ما کارهای ساخت و ساز خود را به گونه ای سازمان میدهیم که خواسته های ویژه خریدارانمان را برآورده کند. پیشینه برجسته ما در ساخت و ساز پروژه ها، خود گویای این باره است.

  کارهای ساخت ما دربرگیرنده گامهای زیر است:

  كارهاي پیش از ساخت

  در گام پیش از ساخت، گزیرهای بایسته (حیاتی) که خواسته، طرح، هدفهای هزینه ای و زمانبندی یک پروژه را با آماج کارفرما هماهنگ می کند، گرفته می شوند. زود درگیر شدن و بینش گروه کاری پایاهور در این گام، چشم داشتهای کارفرما و راستیهای ساخت را به هم پیوند داده، و از پدید آمدن دشواری در هنگام فرآیند ساخت پیشگیری می کند.

  همزمان با پیشرفت فرآیند طراحی، ما دگرشهایی را با هدف بهبود فرآورده پایانی و بدون دگرگون کردن دیدگاه نخستین طراح یا به گزند انداختن یکپارچگی ساختمانها، ارایه می کنیم.


  کارهای پیش از ساخت ما در برگیرنده جستارهای زیر است:

  • بررسی و واکاوی جای کارگاه
  • برنامه ریزی فراگیر
  • زمان بندی فراگیر
  • گرفتن پروانه های کار
  • بودجه بندی دریافتی (مفهومی)
  • برآورد هزینه
  • گمارش پیمانکار
  • مهندسی ارزش
  • کم سازی ریسک
  • بها گذاری جایگزین (Alternative Pricing)
  • واکاوی سود و زیان

  کارهای ساخت

  زود درگیر شدن پیمانکار در گام ساخت وساز کلید کامیابی پروژه است. از آغازین ترین گامها، پایاهور کنشگرانه با دیگر هموندان گروه پروژه همکاری کرده تا ریسکها را کاهش داده و دگرشونده های (متغیر) ناشناخته را مدیریت کند. وارسی باریک بینانه ما به چاره کردن ناسازگاریها و دشواریها پیش از لغزش هزینه ای و درنگ در پروژه، کمک بسیاری می کند.

  ما برای بهینه کردن طرح پروژه، فراهم کردن زمانبندی راسته گرايانه و سامان دادن و مهار ساختار هزینه ای، همکاری نزدیکی با طراح، مهندس و کارفرمای پروژه خود داریم. ما برای اینکه از دستیابی کارفرما به بیشترین بهره از شایسته ترین پیمانکاران آسوده شویم، همواره در جستجوی بهترین پیشنهادها میان همه فروشنگان هستیم.


  کارهای ساخت ما در برگیرنده جستارهای زیر است:

  • مهار ریزبینانه زمانبندی
  • سنجش طرح و سامانه ها
  • ساختن راهبرد خرید
  • برنامه ریزی ایمنی
  • برنامه ریزی مهار چونی
  • برپایی سامانه پیوندی (ارتباطی)
  • مدیریت هزینه
  • سرپرستی کارگاه

  كارهاي پس از ساخت

  پس از پایان پروژه، گروه کاری پایاهور تلاش افزونی برای دل آسودگی یافتن از اینکه کارفرما بهترین آروین شدنی را از فرآیند ساخت داشته است، انجام می دهد.


  آنچه ما در این گام ارایه می کنیم:

  • سیاهه کارهای پایان نیافته پیمانکار
  • سیاهه کارهای پایان نیافته کارفرما
  • شیوه نامه (دستورالعمل) بهره برداری برای کارفرما
  • نقشه های As-Built
  • راه اندازی سامانه ها
  • شیوه نامه بکاگیری سامانه های انجام
  • وارانتی