قالب و افزار

قالب و افزار

قالبهای بتن

از توانمندیها و برتریهای ویژه شرکت پایاهور دارا بودن هزاران متر چارینه قالبهای گوناگون و با کاربریهای فراوان برای ساخت گونه های گسترده سازه بتنی با تندی و چونی بالا می باشد.

قالب پرنده

سامانه قالب فلزی پرنده كاراترين سامانه ميزی پيمون دار برای ساخت آسمانه های بتنی و برترين سامانه برای كاربرد در برجها و سازه های بتنی با آسمانه های پی در پی است كه در كشورهای گوناگون به نام يك روش آزموده شده و گواهی شده، بكار گرفته می شود. ساختار سامانه قالب پرنده بر پايه كاهش زمان ساخت سازه و ‌كاهش هزينه نيروی كار پايه گذاری شده است که فراهم کننده آماج زیر است:

 • استواری و کاربری بهینه قالب
 • کاهش سنگینی
 • توانایی هماهنگی با پهنه و مهرازی گوناگون
 • ترابری و انبارش آسان

قالب پیمون دار

هماهنگ با ابزارهای پیشرفته كه در بتن ریزی امروزین بكار می رود ، سامانه ساخت پایاهور كوشش کرده است بهینه ترین شیوه و ابزار قالب بندی را بكار گیرد تا هم بر تندی كار بیافزاید و هم هزینه ساخت را كاهش دهد. بهره گیری از قالب های پیمون دار در راستای این آماج بوده است. قالب های پیمون دار سه گونه سبك، نیمه سنگین و سنگین هستند كه بر پایه شیوه و شمار كاربرد در ساخت دیوارهای بتنی بكار گرفته میشود.


قالبهای سبك به آسانی با كارگر جابجا میشود و قالبهای نیمه سنگین و ســـنگین را كه یكپارچه و بزرگ هستند با سنگین كش یا بالابر برجــــی می توان جابجا كرد و از این رو هزینه های مزد قالب بندی كاهش را داد. پایداری فراوان قالبها در برابر فشار آب ایستای (Hydrostatic) بتن، درازای زمان بتن ریزی و هزینه آنرا كاهش می دهد. همچنین رویه پایانی بتن به شَوَهِ یكپارچگی قالبها بسیار هموار بوده و نیاز به اندود كاری ندارد.


قالبهای آلومینیومی

با نگرش به نرمش پذیری سامانه پایاهور در همراهی با فن آوریهای های نو و بکارگیری ساختمایه های تازه، این شرکت از قالبهای ساخته شده بدست شرکتهای قالبساز برتر بیگانه همچون Peri و Meva نیز در سامانه خود بهره می برد.

 • قالبهای Meva و Peri
 • این قالبها از قاب آلومینیومی با روکش پلاستیکی آلکوز ( در نمونه Meva) و روکش Plywood ( در نمونه Peri) و در گونه های دیواری و سقفی با اندازه استاندارد ساخته شده و بسیار سبک می باشند.

  جک های نگهدارنده سامانه های سقفی این قالبها به گونه ای طراحی شده اند که توانایی دکفراژ قالبها بدون برداشتن جکها امکان پذیر بوده و بدین روش زمان ماندگاری قالب برای به دست آوردن پایداری بتن به کمتر از 48 سایک کاهش می یابد.

  با نگرش به وزن کم قالبها و داشتن ابزار و پیونده های درخور تندی بازکردن و بستن قالبها افزایش چشمگیری در سنجش با به کار گیری قالبهای مدولار دیرینه پیدا کرده و از سویی نیاز به ماشین افزار باربری بسیار کمتر از قالبهای پانل بزرگ فولادی است.
  همچنین چونی بالای رویه و چفت و بست درخور، مایه شده رویه بتن بدست آمده از این گونه قالب هموار و دلپذیر باشد.

  توانش Drop head در جکها امکان برداشتنن قالبها را بدون برداشتن جکها و زیر بار رفتن بتن فراهم نموده است. به این روش قالبها پس از زمانی کمتر از 48 سایک به چرخه کاربری باز می گردند و جکها تا رسیدن بتن به پایداری بایسته در جای خود می مانند و بار آسمانه را می برند.

  نهادن آسانتر با نیروی انسانی کمتر و توانایی باربری و جاگذاری دستی بدون نیاز به بالابر