گستره کاری

گستره کاری

ساختمان

ساختمان سازی بخشی بسیار برجسته از توانمندی و کار پایاهور است. این شرکت پیوسته ساختمانهایی با طراحی بی همتا که همزمان بازتاب دهنده خواسته های خریدار و نیازهای ویژه همبود می باشند را ارایه می دهد.
باره های زیر بخشی از آنچه ما طراحی کرده و می سازیم در بر می گیرد:

 • ساختمانهای بازرگانی و صنعتی مانند کارخانه، فروشگاه و بانک
 • شهر و شهرک سازی
 • برج بازاری و مسکونی
 • ساختمانهای فرهنگی، مانند تالار کنسرت، موزه، کتابخانه، تماشاخانه و سینما
 • آسمان خراش
 • ویلا
 • ساختمانهای وابسته به جهانگردی و سفر همچون تالار همایش، هتل و رستوران
 • ساختمانهای ورزشی مانند ورشگاه فوتبال و زمین تنیس
 • ساختمانهای بهداشتی و درمانی مانند بیمارستان
 • ساختمانهای آموزشی و پژوهشی مانند آموزشگاه، دانشگاه و آزمایشگاه

زیرساخت

زیر ساخت بخش ارزنده ای دیگر از کارهای پایاهور است. پایاهور کارآزمودگی و گرایشی فراوان را برای انجام گونه های گسترده پروژه های زیرساخت که دربرگیرنده باره های زیر می باشد دارا است:

 • سد و سامانه های فراهمش آب
 • ساختارهای پالایش آب، گردآوری گندآب و اگوکشی
 • آبروها
 • راه و بزرگراه، در برگیرنده سازه ها (تونل، پل و دیوار جدا کننده) و ساختارهای ویژه مانند آسایشگاه میان راهی
 • سامانه ترابری مانند سامانه های راه آهن شهری و مترو
 • راه آهن در برگیرنده ساختمانهای ایستگاه
 • پایانه و فرودگاه
 • پیاده رو، در برگیرنده پل روگذر، زیرگذر، و دیگر سازه های ویژه رهگذران
 • زیرساختهای ورزش و سرگرمی مانند بوستان و شهربازی
 • لوله گذاری، انبارش و پایانه های پخش برای گاز
 • لوله گذاری نفت در بر گیرنده پایانه های پخش و همچنین انبارش آن
 • ساختارهای بازیافت کالا